Beco onderwerp

Beco-D04-038

Rekenen en tekenen – dat gebeurt in dit filmpje uitgebreid. Er komen diverse begrippen voorbij die direct of indirect voortkomen uit de theorie van absorption costing of juist direct costing (zie filmpje 025). Dekkingsbijdrage, constante en variabele kosten, bezettingsresultaat, verkoopresultaat, break-even-afzet, break-even-omzet en veel verschillende lijntjes – dat is wat je meekrijgt als je het filmpje goed bekijkt en beluistert. Natuurlijk probeer jij het ook ‘andersom’, zo mogelijk aan de hand van opgaven uit je boek: wat kan ik aflezen aan het lijntje (of de lijntjes) die ik in een informatiebron zie staan? Weet dat deze materie in veel Beco-examens voorkomt.