Beco onderwerp

Beco-D03-025

In dit filmpje bespreekt Hordijk de verschillen die ontstaan in het resultaat per periode (en in de waarde van de voorraad op een moment tussen twee perioden) als wordt gekozen voor de toepassing van ofwel absorption costing ofwel direct costing. Hoewel deze specifieke materie niet snel in een examen zal worden betrokken: probeer het voorbeeld stap-voor-stap te volgen. Stel zelf vast waarom de verschillen alleen op korte termijn spelen. Let op: Hordijk bespreekt tegen het einde van het filmpje nog twee andere uitgangspunten waarvoor administratief mag worden gekozen, en waarvan het effect op langere termijn ook neutraal is. Verdiep en verbreed je kennis en inzicht, en pak ook die punten mee.