Beco onderwerp

Beco-D01-002

In dit filmpje staat de winstbestemming van een vennootschap centraal. Bekijk het goed om te begrijpen hoe tot een (eventueel) besluit over het toekennen van cashdividend en/of stockdividend wordt gekomen, en hoe het uitkeren daarvan vervolgens verloopt. Hordijk maakt (zoals vaker) tussendoor kleine, maar belangrijke theoretische uitstapjes. Dit keer betreft dat onder meer de begrippen kredietlimiet en dispositieruimte.