Examenopgave 2021-I-6

Hordijk vindt deze opgave een tikje ‘ongelukkig’, maar juist daarom is het maken (en proberen zelf na te kijken) ervan geen verkeerd idee. Het officiële antwoordmodel bevat een fout. Puzzel mee en stel vast dat het antwoord op de laatste deelvraag EUR 3.409,03 had moeten zijn.