Beco onderwerpen

Alle
 • Alle
 • Aandelen (in een B.V. of N.V.)
 • Aanvaarden erfenis
 • Absorption costing
 • Accountantscontrole
 • Actuele waarde
 • Aflossingsvrije lening
 • Afnemerskrediet
 • Afschrijven
 • Afschrijvingskosten
 • Aftrekposten
 • Annuïtaire lening
 • Arbeidsrecht
 • Balans
 • Bedrijfsresultaat
 • Belastbaar inkomen
 • Belasting (over winst)
 • Belastingsoorten
 • Belastingvoordeel
 • Beleggen
 • Beoordelingsgesprek
 • Bewindvoerder
 • Bezettingsresultaat
 • Break-even-afzet
 • Break-even-omzet
 • Bruto- en nettolast (eigen woning)
 • BTW (omzetbelasting)
 • Budgetresultaten
 • Call-opties
 • Cashflow
 • Causation
 • Consignatievoorraad
 • Controleverklaring
 • Converteerbare obligaties
 • Coöptatie
 • Curator
 • DCF-methode
 • Dekkingsbijdrage
 • Dekkingsgraad
 • Direct costing
 • Dispositieruimte
 • Dividenden (cash en stock)
 • DuPont-analyse
 • Echtscheiding
 • Economische levensduur
 • Economische voorraad
 • Effectuation
 • Emissiekoers
 • Enkelvoudige interest
 • Erfbelasting
 • Examentips
 • Faillissement
 • Familiegraden
 • FIFO
 • Financial leasing
 • Financieel hefboomeffect
 • Financieringsbegroting
 • Functioneringsgesprek
 • Gebroken boekjaar
 • Gemiddeld geïnvesteerd vermogen
 • Hefboomfactor
 • Herwaarderen
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Hypotheekrecht
 • Indexcijfers
 • Indirecte kosten
 • Inkopen-Inkoopkosten-Inkoopwaarde
 • Interestmarge
 • Intrinsieke waarde
 • Investeringsbegroting
 • Koopkracht
 • Kostprijs
 • Kredietbeperking
 • Kredietlimiet
 • Leverancierskrediet
 • LIFO
 • Lineaire lening
 • Liquidatiebalans
 • Liquiditeitsbegroting
 • Loyaliteitsprogramma
 • Marketing
 • Marktaandeel
 • Model waardestrategie
 • Mutaties
 • NCW-methode
 • Negatieve restwaarde
 • Non-profit-organisatie
 • Notaris
 • Obligaties
 • Off-balance-financiering
 • Omvang organisatie
 • Ondernemingsraad
 • Ontslagrecht
 • Openingsbalans
 • Operational leasing
 • Operationeel hefboomeffect
 • Opties (bij valuta)
 • Overlopende posten
 • Overzicht ontvangsten en uitgaven
 • Pensioenen
 • Permanentie
 • Persoonlijke aansprakelijkheid
 • Perunage
 • Prijs- en efficiencyverschillen
 • Privé-begroting
 • Publicatieplicht
 • Put-opties
 • Rechtspersonen
 • Rechtsvormen
 • Rendement
 • Rentabiliteitswaarde
 • Renteswap
 • Reserves
 • Resultaten op constante kosten
 • Resultaten op variabele kosten
 • Resultatenbegroting
 • Resultatenrekening
 • Samengestelde interest
 • Solvabiliteit
 • Somformule (contante waarde)
 • Somformule (eindwaarde)
 • Soorten arbeidsovereenkomst
 • Spaarhypotheek
 • Staat van baten en lasten
 • Straddle (opties)
 • Surseance van betaling
 • SWOT-analyse
 • Technische voorraad
 • Termijncontract (bij valuta)
 • Testament
 • Transfer-pricing
 • Transitorische posten
 • Uurtarief
 • Vaste verrekenprijs
 • Verhoudingsgetallen
 • Verkoopresultaat
 • Voor- en nacalculatie
 • Voorraadwaardering
 • Voorzieningen
 • Vreemde valuta
 • Waarde van een onderneming
 • Weken-maanden-kwartalen
 • Wettelijk erfrecht
 • Wettelijke reserve
 • Winstbestemming
 • Winstmarge
 • Winstopslag
 • ZZP-er

Beco-D10-085

Het filmpje is wat ouder (en opgenomen in een gewoon lokaal), maar dat doet niets af aan de inhoud.

50 minuten doorbijten, maar dan weet je ook alles over cashflows, de NCW-methode, de terugverdientijd-methode, het vereiste rendement en investeren met geleend geld. Als toetjes serveert Hordijk nog toepassingen van de somformule en het financieel hefboomeffect. Snel verdiend ...!

Beco-D10-084

In dit filmpje staat het onderwerp 'voorzieningen' centraal. Hordijk schetst en vertelt je alles wat je er op VWO-niveau van moet weten en beheersen. Investeer minimaal het halve uur dat het filmpje duurt en maak een aantal opgaven waarin het onderwerp voorkomt. Weet dat het in bijna elk Beco-examen meerdere keren opduikt. Lastige materie, maar ook deze hobbel is prima door jou te nemen.

Beco-D09-079

Na het bekijken van dit filmpje kent het onderwerp gemiddeld geïnvesteerd vermogen (in een specifiek actief) voor jou geen geheimen meer. Ofwel: je begrijpt hoe het werkt, waarom het (zo) werkt en waarin een berekende uitkomst doorwerkt.

Beco-D09-078

In dit korte filmpje behandelt Hordijk de manier waarop (met name in een dienstverlenende organisatie) het te hanteren uurtarief voor een uitvoerend medewerker wordt bepaald. Zorg er, zoals bij alle theorie, voor dat je richting een toets en je examen een paar eigen (cijfermatige) voorbeelden bij de hand hebt.

Beco-D09-077-c

Het derde van totaal drie filmpjes over systemen van voorraadwaardering in een handelsonderneming. Zie de introductietekst bij filmpje 077-a. In dit filmpje (dus 077-c) gaat Hordijk uit van het systeem van de vaste verrekenprijs (VVP). Zie ook filmpje 077-b (waarin het LIFO-systeem wordt gebruikt). Let op: bij het VVP-systeem zit het venijn in de staart. Kijk en doe daarom ook bij dit filmpje (dus 077-c) tot het laatste moment mee, en zorg ervoor dat je precies begrijpt wat er gebeurt.

Beco-D09-077-b

Het tweede van totaal drie filmpjes over systemen van voorraadwaardering in een handelsonderneming. Zie de introductietekst bij filmpje 077-a. In dit filmpje (dus 077-b) gaat Hordijk uit van het LIFO-systeem. Zie ook filmpje 077-c (waarin het systeem van een vaste verrekenprijs of VVP wordt gebruikt).

Beco-D09-077-a

Het eerste van totaal drie filmpjes over systemen van voorraadwaardering in een handelsonderneming. Elk van die systemen werkt op een andere manier door in de inkoopwaarde van de omzet die je bij het berekenen van het brutoresultaat (of de brutowinst, dat is hetzelfde) van een bepaalde verkooptransactie moet hanteren. Jij begrijpt (straks): je ziet dezelfde doorwerking in de bedragen die je opneemt op de resultatenrekening over de periode waarin die transactie plaatsvindt. In dit filmpje gaat Hordijk uit van het FIFO-systeem. Zie ook de filmpjes 077-b (LIFO) en 077-c (vaste verrekenprijs of VVP).

Beco-D08-076

Zoals nergens op deze site garandeert Hordijk ook bij dit filmpje geen volledigheid, maar: als jij de diverse theorie, die in de bijna 50 minuten aan de orde komt, grondig beheerst, dan beschik je rond het brede onderwerp marketing (al) over een stevig vloertje. Zorg ervoor dat je bij alle begrippen eigen omschrijvingen en ook eigen voorbeelden paraat hebt. Voor de verandering werkt Hordijk een keer niet van een leeg naar een vol whiteboard, maar andersom.

Beco-D08-075

In dit filmpje introduceert Hordijk het onderwerp financieel hefboomeffect. Hij doet dat met de cijfers uit het filmpje over de DuPont-analyse (dat is filmpje 049). Zorg ervoor dat je de theorie en toepassing uit dit filmpje, dus 075, volledig onder de knie hebt voordat je (ook) de filmpjes 082 en 083 doorwerkt. Het kijken naar die filmpjes (en het meeschrijven en het meerekenen) heb je nodig om het financieel hefboomeffect - een centraal uitgangspunt in de Bedrijfseconomie - voor jezelf op examenniveau te krijgen.

Beco-D08-074

In dit filmpje staan de diverse belastingsoorten centraal zoals je die bij Bedrijfseconomie (dus bij jouw vak) kunt tegenkomen. Twaalf minuten, meer is voor dit overzicht niet nodig. Elders op deze site vind je meerdere items waarin Hordijk nader op een aantal specifieke belastingsoorten ingaat (zoek via 'Onderwerpen').

Beco-D08-072

Het derde filmpje over afschrijven en afschrijvingskosten. De andere twee zijn de filmpjes 070 en 071. In dit filmpje (dus 072) staan de voornaamste methoden van afschrijven centraal. Aanvullend en specifiek behandelt Hordijk het onderwerp negatieve restwaarde. Tegen het einde van het filmpje zie je een verwijzing naar het onderwerp voorzieningen (zie filmpje 084).

Beco-D08-071

Profit is an opinion, cash is a fact. Bekijk dit filmpje goed en weet waar die uitspraak vandaan komt. Geloof het of niet: die hangt samen met het onderwerp afschrijven (op vaste activa). Zie overigens ook filmpjes 070 en 072.

Beco-D08-070

Afschrijven (en het maken van afschrijvingskosten), waarom doen we dat nu eigenlijk precies? Hordijk legt het stap-voor-stap uit. Zie ook de filmpjes 071 en 072.

Beco-D08-069

Na het bekijken van dit filmpje weet jij wat je moet weten over transfer-pricing. Zorg ervoor dat je richting een toets en je examen een paar eigen voorbeelden paraat hebt.

Beco-D07-068

In dit filmpje behandelt Hordijk een veelheid aan deelonderwerpen rond de oprichting, het kapitaal en de verschillende (mogelijke) waarden van een B.V. of N.V. Bijna 35 minuten theorie waarvan je alles moet (willen) kennen, begrijpen en actief kunnen toepassen. Laat je niet in negatieve zin verrassen tijdens een toets of bij je examen: het betreft uitsluitend, maar tegelijk wel heel belangrijke basiskennis.

Beco-D07-067

Dit filmpje kent de nodige overlap met filmpje 003. Desondanks: van kijken (en vooral van meedenken en meeschrijven) word je altijd wijzer, omdat Hordijk een aantal punten (nog) scherper onder je aandacht brengt.

Beco-D07-064

In dit filmpje brengt Hordijk je wat basiskennis rond beleggen bij. Kijk, schrijf, overweeg en huiver: hij spreekt veel waarschuwende woorden uit. De moraal: kijk uiteraard naar je kansen, maar doe vooral voorzichtig met de centjes waarvoor je zo hard hebt gewerkt.

Beco-D07-063

In dit filmpje bouwt Hordijk voort op de basiskennis die met filmpje 045 is gelegd. Kijk naar dit filmpje (dus 063) en beheers ook het deelonderwerp 'koersvorming van een converteerbare obligatie'.

Beco-D07-062

In de filmpjes 051-a en 051-b laat Hordijk uitgebreid zien dat het eigen vermogen van een onderneming alleen wijzigt als er 'iets' op de resultatenrekening gebeurt. Maar ... wijzigt dat eigen vermogen per definitie (en dus altijd) als een mutatie (mede) betrekking heeft op opbrengsten en/of kosten? Leer in dit filmpje (dus 062) dat dat niet zo is. Heb een eigen voorbeeld paraat voor het geval je een vraag over deze specifieke situatie in een toets of tijdens je examen zou krijgen. In het filmpje passeren ook (kort) de cruciale verschillen tussen inkopen, inkoopkosten en inkoopwaarde van de omzet.

Beco-D07-061

In het verleden heeft een aantal Nederlandse banken HEEL veel (extra) geld verdiend met het verkopen van specifieke, aanvullende rente-overeenkomsten. Van de doorwerking van die overeenkomsten (rentecontracten) hebben talloze ondernemers vervolgens jarenlang ernstig slapeloze nachten ondervonden. Hordijk behandelt in het filmpje een eenvoudige variant, met andere woorden: veel van dergelijke dergelijke contracten kenden (nog) veel complexere voorwaarden. Zoek maar eens op 'renteswap' in combinatie met een negatief woord ('problemen', 'misleiding', 'klachten') en je ziet tot welke ellende de toenmalige praktijk van de bedoelde banken heeft geleid.

Beco-D07-060

Ik ga op vakantie en ik neem mee ... geld, in een andere munteenheid dan de Euro. Wat blijkt mijn vakantie (achteraf), berekend in Euro, te hebben gekost? Een klein onderwerp, dat geregeld als 'stopverf' in een toets of examen voorkomt.