Beco onderwerp

Beco-D09-083

In dit filmpje bouwt Hordijk voort op de kennis die je in filmpje 075 hebt opgedaan over het financieel hefboomeffect. De cijfermatige uitkomst van het voorbeeld is niet spectaculair, maar het enige dat telt is dat jij begrijpt wat er gebeurt, en vooral ook: hoe dat gebeurt. Werk en reken als altijd heel precies.

Let op: de opgaven die je in toetsen of tijdens je examen krijgt zijn vaak ietsje ‘makkelijker’, bijvoorbeeld als je bij het bepalen van een gemiddeld geïnvesteerd vermogen mag uitgaan van de bedragen op één balansdatum, en/of als je niet de helft van de gedurende een periode behaalde winst hoeft mee te tellen bij het gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen. Kijk (dus) altijd grondig naar de opgegeven uitgangspunten. Als je begrijpt hoe het ‘moeilijk’ moet (zie het filmpje), dan zal ‘makkelijker’ zeker geen probleem voor je zijn.