Beco onderwerp

Beco-D09-078

In dit korte filmpje behandelt Hordijk de manier waarop (met name in een dienstverlenende organisatie) het te hanteren uurtarief voor een uitvoerend medewerker wordt bepaald. Zorg er, zoals bij alle theorie, voor dat je richting een toets en je examen een paar eigen (cijfermatige) voorbeelden bij de hand hebt.