Beco onderwerp

Beco-D09-077-a

Het eerste van totaal drie filmpjes over systemen van voorraadwaardering in een handelsonderneming. Elk van die systemen werkt op een andere manier door in de inkoopwaarde van de omzet die je bij het berekenen van het brutoresultaat (of de brutowinst, dat is hetzelfde) van een bepaalde verkooptransactie moet hanteren. Jij begrijpt (straks): je ziet dezelfde doorwerking in de bedragen die je opneemt op de resultatenrekening over de periode waarin die transactie plaatsvindt. In dit filmpje gaat Hordijk uit van het FIFO-systeem. Zie ook de filmpjes 077-b (LIFO) en 077-c (vaste verrekenprijs of VVP).