Beco onderwerp

Beco-D08-076

Zoals nergens op deze site garandeert Hordijk ook bij dit filmpje geen volledigheid, maar: als jij de diverse theorie, die in de bijna 50 minuten aan de orde komt, grondig beheerst, dan beschik je rond het brede onderwerp marketing (al) over een stevig vloertje. Zorg ervoor dat je bij alle begrippen eigen omschrijvingen en ook eigen voorbeelden paraat hebt. Voor de verandering werkt Hordijk een keer niet van een leeg naar een vol whiteboard, maar andersom.