Beco onderwerp

Beco-D07-067

Dit filmpje kent de nodige overlap met filmpje 003. Desondanks: van kijken (en vooral van meedenken en meeschrijven) word je altijd wijzer, omdat Hordijk een aantal punten (nog) scherper onder je aandacht brengt.