Beco onderwerp

Beco-D07-062

In de filmpjes 051-a en 051-b laat Hordijk uitgebreid zien dat het eigen vermogen van een onderneming alleen wijzigt als er ‘iets’ op de resultatenrekening gebeurt. Maar … wijzigt dat eigen vermogen per definitie (en dus altijd) als een mutatie (mede) betrekking heeft op opbrengsten en/of kosten? Leer in dit filmpje (dus 062) dat dat niet zo is. Heb een eigen voorbeeld paraat voor het geval je een vraag over deze specifieke situatie in een toets of tijdens je examen zou krijgen. In het filmpje passeren ook (kort) de cruciale verschillen tussen inkopen, inkoopkosten en inkoopwaarde van de omzet.