Beco onderwerp

Beco-D06-056

Iemand kan zeer vermogend zijn en tegelijk geen geld hebben. Hetzelfde geldt voor een onderneming. Bekijk dit filmpje en onthoud voor altijd dat vermogen ook in heel andere activa dan liquiditeit kan zitten.