Beco onderwerp

Beco-D06-051-a

In de filmpjes 051-a en 051-b zijn we in totaal circa vijftig minuten bezig met allerhande ter plekke verzonnen mutaties. Mutaties worden ook wel financiële feiten genoemd, en betreffen alles waardoor er ‘iets’ verandert op de balans van een onderneming, op de resultatenrekening en/of op het overzicht van ontvangsten en uitgaven. Hordijk bespreekt per bedachte mutatie uitgebreid in welke van de drie financiële overzichten (balans, resultatenrekening en overzicht van ontvangsten en uitgaven) er één of meer veranderingen plaatsvinden. Tussendoor komen de begrippen herwaarderen, actuele waarde en wettelijke reserve kort aan de orde. Tegen het einde van filmpje 051-b wordt duidelijk hoe je altijd kunt (en moet!) controleren of je bij een opgave met mutaties foutloos hebt gewerkt. Het is flink doorbijten, die vijftig minuten, maar je gaat zien: hierna begrijp je het (veel) beter, en maak je nog maar sporadisch een vergissing. Schrijf vooral mee, en doe dat met potlood – je merkt snel genoeg waarom.