Beco onderwerp

Beco-D06-050

Dit filmpje zaait op elementen wat verwarring – en dat is precies de bedoeling. Is het verschil tussen een winstopslag en een winstmarge wel altijd duidelijk? Als we ‘de winst’ als deel van de verkoopprijs willen berekenen, moeten we dan uitgaan van de prijs inclusief of exclusief BTW? En als we de nettowinst van onze onderneming over een bepaalde periode willen berekenen, nemen we dan de winst voor of nadat de winstbelasting eraf is? Kijk en reken mee – en stel vast dat bedrijfseconomen het ook niet altijd weten, en niet overal consequent zijn in hun terminologie. Daarom: lees elke vraag in een toets of op je examen HEEL grondig door voordat je aan je uitwerking begint. Uit een inleidende tekst wordt zonder twijfel duidelijk welke interpretatie je aan een (mogelijk) ‘verwarrend’ begrip moet geven.