Beco onderwerp

Beco-D06-049

In dit filmpje staat de zogenoemde DuPont-analyse centraal. Hordijk laat zien hoe je, via de bekendste variant van die analyse, eigenlijk het rendement op het gemiddeld geïnvesteerde totale vermogen analyseert. Zorg ervoor dat ook jij dat volledig begrijpt – echt heel moeilijk is het gelukkig niet, zeker niet als je weet hoe het financieel hefboomeffect werkt. Zie voor een uitleg daarvan eerst filmpje 075, waarin Hordijk voortbouwt op dit filmpje (dus 049). Bekijk daarna ook de filmpjes 082 en 083. Werk, om vast te stellen dat je de materie volledig doorgrondt, een zelfbedacht cijfermatig voorbeeld uit.