Beco onderwerp

Beco-D05-046

We stoppen met onze onderneming – vrijwillig of gedwongen. Hordijk licht toe wat er dan, uitgaande van een vrijwillig of juist gedwongen einde, in hoofdlijnen gebeurt. Daarbij komen ook de begrippen surseance van betaling en faillissement aan de orde. Bij dat laatste (dus het faillissement, of beter gezegd: het dreigende faillissement) komt de WSNP uitgebreid in beeld. Kijk en luister goed naar waarvoor die afkorting staat, en naar wat een zogenoemd WSNP-traject in de kern omvat. Overigens meldt Hordijk in het filmpje niet wat een liquidatiebalans is, terwijl hij die wel (en letterlijk) in beeld brengt. Zoek zelf even op waarvoor dit begrip staat, en stel dan meteen vast dat een liquidatiebalans iets HEEL anders is dan een liquiditeitsbalans, die weer iets HEEL anders is dan een liquiditeitsbegroting.