Beco onderwerp

Beco-D05-044

Je weet misschien dat Hordijk een zogenoemde openbaar accountant van de variant RA is. In dit filmpje legt hij uit welke organisaties wel of niet (wettelijk) verplicht zijn om een accountant in te schakelen voor het (jaarlijks) controleren van de jaarrekening. Daarbij spelen voor een groot deel dezelfde grootte-criteria die in filmpje 043 (onderwerp 1) worden behandeld. Als je wat moeite hebt om de verschillende soorten verklaringen, die een accountant kan afgeven, uit elkaar te houden, dan is dat bepaald niet vreemd. Hordijk vindt, samen met een flink aantal andere accountants, dat de materie op een aantal punten nodeloos ingewikkeld is gemaakt. Tegelijk blijft hij zijn vak met veel plezier uitoefenen, en kan hij elke Beco-examenkandidaat aanraden zich (ook) op een toekomst in de accountancy te oriënteren.