Beco onderwerp

Beco-D05-042

Een filmpje van bijna 40 minuten, maar na het bekijken weet je goed uit welke rechtsvormen je (als ondernemer) kunt kiezen. Je weegt de mogelijkheden die je in dat verband hebt af op de criteria die Hordijk uitgebreid behandelt. Eén van die criteria is het risico op aansprakelijkheid – voor een groter of kleiner bedrag en wel of niet persoonlijk en/of hoofdelijk. Let op: ook bij een B.V. of andere rechtspersoon is een bestuurder (of bestuurslid) niet in alle gevallen van aansprakelijkheid gevrijwaard – kijk en luister naar het filmpje en je weet hoe een bestuurder (of bestuurslid) zich toch flink in de nesten kan werken.