Beco onderwerp

Beco-D05-040

Starten met ondernemen – of niet. Dit filmpje geeft een introductie, dus op hoofdlijnen, van de aspecten die een mogelijke starter in haar of zijn overwegingen moet betrekken. Zie het filmpje als ‘koepel’ boven onder meer de filmpjes over rechtsvormen (042), begrotingen (047, met niet vier maar zelfs vijf begrotingen), SWOT-analyse (041) en marketing (076). Let op: Hordijk gaat bewust maar kort in op de begrippen causation en effectuation, en verwijst rond die begrippen (verder) naar je boek.