Beco onderwerp

Beco-D05-039

De strekking van dit filmpje – doe voorzichtig als je in de situatie verkeert dat je een erfenis mag aanvaarden. Kijk, luister, schrijf mee en stel vast dat je begrijpt hoe je in een dergelijke situatie moet handelen.