Beco onderwerp

Beco-D03-030

Zie bij filmpje 029. Dit filmpje (dus 030) is in die zin het spiegelbeeld van filmpje 029 dat we de interest nu niet steeds voor zes maanden achteraf betalen, maar voor zes maanden vooruit. Zorg ervoor dat je begrijpt welke verschillen dat wel of niet oplevert voor de kosten en voor de uitgaven in het jaar waarop we ons concentreren. Puzzel uiteraard ook mee waar het gaat om de bedragen die bij deze variant op de balans komen te staan – al dan niet als overlopende post (of transitorische post). Je begrijpt: ook deze toepassing van de permanentie moet voor jou de spreekwoordelijke gesneden koek zijn. Zie je boek of opgavenbundel voor veel meer opgaven in dezelfde sfeer, en maak er daar een flink aantal van.