Beco onderwerp

Beco-D03-029

Hordijk neemt je mee in een centrale, veel voorkomende toepassing van de permanentie. We hebben een lening afgesloten en moeten in verband daarmee periodiek interest betalen en uiteraard ook aflossingen doen. Welke interestkosten (of als we geld zouden hebben uitgeleend: welke interestopbrengsten) zijn in een bepaalde periode aan de orde als het betalen van die interest geheel of voor een deel voorafgaand aan, of pas na afloop van die periode plaatsvindt? Tot welke posten, met welke bedragen, leidt dat op de balans van een specifiek moment? Zorg ervoor dat je de materie volledig doorgrondt, waardoor je op je examen – waarin altijd een permanentie-issue zit – geen onnodige fouten maakt. Zie ook filmpje 030.