Beco onderwerp

Beco-D03-028

Hordijk maakt in dit filmpje helder hoe BTW, resultaten (opbrengsten en kosten) en liquiditeit (ontvangsten en uitgaven) in de tijd samenhangen. Begrijp waarom en hoe een ondernemer periodiek BTW-aangifte moet doen, en begrijp dan ook waarom die ondernemer steeds per saldo een bepaald bedrag aan BTW aan de Belastingdienst moet afdragen, of juist van de Belastingdienst terugkrijgt. Begrijp ook – tussen diverse kleinere theoriepuntjes door – waarom het van cruciaal belang om doorlopend de ontwikkeling van de liquiditeit te begroten. Begrijp tenslotte waarom BTW (tenzij er een specifieke uitzondering speelt) niet van invloed is op het resultaat over een periode.