Beco onderwerp

Beco-D03-027 en Beco-M-501

Hoe werkt BTW precies? Lees eerst het bijgaande memorandum (het PDF-je achter de link). Daarin lees je hoe het systeem van het berekenen en afdragen van BTW in de kern werkt. Verken die eerst grondig. Zie vervolgens het filmpje (dus 027), waarbij je elke zin die Hordijk uitspreekt goed tot je laat doordringen. Bekijk daarna ook filmpje 028.

Concludeer dat BTW, tenzij er iets bijzonders speelt, niet op een resultatenrekening staat. Stel tegelijk vast dat diezelfde BTW wel op een overzicht van ontvangsten en uitgaven staat, en dat je bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting heel goed moet bepalen hoeveel BTW je wanneer aan de Belastingdienst moet afdragen – of juist van de Belastingdienst terug op je rekening krijgt gestort.