Beco onderwerp

Beco-D03-026

Een ‘rustig’ filmpje over een aantal verschillen tussen profit– en non-profit-organisaties. Hordijk behandelt diverse begrippen en laat daarnaast zien waarom er bij een vereniging of stichting wordt gesproken over baten en lasten. Daarbij komt een vreemd verschijnsel aan de orde: bij een non-profit-organisatie staan de baten meestal links in de staat van baten en lasten, en de lasten rechts. Hordijk maakt duidelijk waarom je alleen hier mag praten over links en rechts, en dus niet over debet en credit. Let wel: we gaan standaard uit van financiële overzichten in scontrovorm.