Beco onderwerp

Beco-D03-022

Als vervolg op filmpje 021, waarin de lineaire lening (voor het kopen van een eigen woning) centraal stond: nu de theorie, verpakt in een eenvoudig voorbeeld, over een zogeheten annuïtaire lening. Hordijk vond zichzelf de mist ingaan bij het geven van een antwoord op de vraag die hij rond minuut 17.40 uur kreeg, en daarom zie je in de seconden daarna een ‘knip’ (en een ander colbertje). Let ook goed op als Hordijk een heel vaak gestelde toets- of examenvraag behandelt: hoeveel interest betalen we (bij deze annuïtaire lening) over de gehele looptijd van de lening?

Voor wie haar of zijn inzicht verder wil vergroten: bestudeer ook het bovenste deel van het bijgaande PDF-je. Kijk grondig naar de netto-last per periode bij zowel lineair als annuïtair lenen. Probeer in je eigen woorden te verklaren waarom de bedoelde bedragen elkaar in de loop van de tijd ‘kruisen’.