Beco onderwerp

Beco-D02-017

Ontvangen of verstrekt, afnemerskrediet of leverancierskrediet. Als je het lastig vindt om die vier begrippen goed uit elkaar te houden en/of goed toe te passen: kijk en luister naar het filmpje, schrijf goed mee, bedenk wat eigen voorbeelden, kijk nog een keer in je boek en stel vast dat het gelukkig niet heel moeilijk is. Basisstof die in veel examens opduikt. Behoren deze vormen van krediet overigens tot de vaste (of langlopende) of juist tot de vlottende (of kortlopende) activa respectievelijk passiva …?