Beco onderwerp

Beco-D02-015

Een kort, maar ‘stevig’ filmpje waarin Hordijk indexcijfers toepast. Begrijp niet alleen hoe indexcijfers worden toegepast, maar vooral ook waarom. Weet daarbij dat indexcijfers een relatieve in plaats van een absolute ontwikkeling aangeven.