Beco onderwerp

Beco-D02-012

Nog een filmpje over een interest-berekening ‘naar de toekomst toe’. Het verschil met filmpje 011: dit keer weten we de eindwaarde (al) en gaan we berekenen welk bedrag periodiek moet worden gestort om tot die eindwaarde te komen.

Schrijf, tel en reken stap-voor-stap mee. Ga zonodig terug naar filmpje 011 om (nogmaals) te begrijpen wat we nu anders doen.