Beco onderwerp

Beco-D01-007

Een uitgewerkt voorbeeld waarin je de begrippen kostprijs, verkoopresultaat en investering ziet samengaan. Het filmpje start wat ‘onverwacht’ met een aantal financiële gegevens van een taxichauffeur (met een eigen auto), maar die kan jij – als je rustig beziet wat er al op het bord is geschreven – zonder twijfel snel plaatsen. Pak, als je toch bezig bent, nog even de voornaamste overweging achter de economische levensduur van een vast actief mee.