Beco onderwerp

Beco-D01-005

Het vervolg op Beco-D01-004. Nu ligt de aandacht bij (de) resultaten op de constante kosten, maar ook bij de begrippen verkoopresultaat en bedrijfsresultaat. Geen makkelijke materie, dat blijkt wel uit je boek en uit de opgaven die je over dit onderwerp moet maken. Hordijk hoopt dat het filmpje helpt om er zonder onnodige moeite (nog) meer grip op te krijgen.

Bekijk eerst filmpje 004. Redeneer, schrijf en reken vervolgens stap-voor-stap mee. Je krijgt deze theorie en de bijbehorende toepassingen alleen onder de knie als je er goed de tijd voor neemt. Volg elk begrip en iedere stap in de berekeningen. Als je dreigt af te haken: ga een paar minuten (of meer) terug in het filmpje en bezie nogmaals wat er precies gebeurt.