Beco onderwerp

Beco-D01-003

In dit filmpje staan de diverse reserves, die een vennootschap kan hebben, centraal. Waarom worden die eigenlijk (credit) aangehouden, en waarom kennen enkele reserves een verplichte omschrijving (en andere dus niet)? Hordijk legt het je rustig uit – en gaat tegelijk in op begrippen als voorziening, intrinsieke waarde (van de vennootschap) en actuele waarde (in verband met een herwaarderingsreserve). In filmpje 067 komt de materie nog eens uitgebreid terug. Wil je weten welke andere ‘waarden’ naast de intrinsieke waarde (van een onderneming) worden onderscheiden, bekijk hierna dan filmpje 057.