Beco onderwerp

Beco-D03-024

Hordijk kreeg bij het opnemen van wat filmpjes een heel leuke vraag van een belangstellende leerling. Kijk en luister naar die vraag, die samenhangt met de financiering van een eigen woning, en het daarop gegeven antwoord. Kijk en luister ook goed als Hordijk daar een vriendelijk waarschuwend advies aan toevoegt.