Beco onderwerp

Beco-D01-008

Het onderwerp komt niet vaak voor, maar als je het in een toets of tijdens je examen zou tegenkomen … dan kan je maar beter weten hoe het werkt.

Hordijk legt in een voorbeeld uit hoe je (de) indirecte kosten – dat zijn dus kosten die je niet rechtstreeks aan een product of dienst kunt toerekenen – in een kostprijs betrekt. Volg de diverse stappen heel precies, want een foutje is snel gemaakt. Kijk en luister overigens ook hoe je na het afronden van je rekenwerk kunt vaststellen dat je je nergens hebt vergist.